จองชุดครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตและมหาบัณฑิตรุ่นที่ 43

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี เปิดให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตจองชุดครุยวิทยฐานะ
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 14.00 น.

อัตราค่าเช่าดังนี้
ตัดใหม่ 2,300 บาท
เช่า 800 บาท ประกัน 1000 บาท (คืนชุดคืนค่าประกัน)

Scroll to Top