จิตอาสา

มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ

รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 8 ทำกิจกรรมจิตอาสา กลบหลุมบ่อถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.กาญจนบุรี ในการบรรยายวิชาความรู้คู่คุณธรรม RAM1000 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ อันเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com