กำหนดสอบประมวลความรู้ (คณะศึกษาศาสตร์)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้มีสิทธิสอบต้องมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.0 และไม่มีหนี้ค้างชำระ ตามกำหนดวันลงทะเบียน และวันสอบประมวลความรู้ดังนี้

วันที่ 14 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้
วันที่ 15 – 16 ก.ค. 2560 ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) ชำระโดยซื้อ comp code
วันที่ 25 ก.ค. 2560 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กลุ่มวิชาพื้นฐาน เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันที่ 26 ก.ค. 2560 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กลุ่มวิชาเอกเลือก เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันที่ 27 ก.ค. 2560 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กลุ่มวิชาเอกบังคับ เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันที่ 5 ก.ย. 2560 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn