กำหนดสอบประมวลความรู้ (คณะศึกษาศาสตร์)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้มีสิทธิสอบต้องมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.0 และไม่มีหนี้ค้างชำระ ตามกำหนดวันลงทะเบียน และวันสอบประมวลความรู้ดังนี้

วันที่ 14 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้
วันที่ 15 – 16 ก.ค. 2560 ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) ชำระโดยซื้อ comp code
วันที่ 25 ก.ค. 2560 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กลุ่มวิชาพื้นฐาน เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันที่ 26 ก.ค. 2560 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กลุ่มวิชาเอกเลือก เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันที่ 27 ก.ค. 2560 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กลุ่มวิชาเอกบังคับ เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันที่ 5 ก.ย. 2560 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com