กำหนดการลงทะเบียนปริญญาโท

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดวันลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ภาค 1  ปีการศึกษา  2560 ระหว่างวันที่  1 – 6 สิงหาคม  2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยมีรายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้ค่าลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 2 (เป็นเงิน 25,500 บาท)”

  • วันที่ 1 – 6 ส.ค. 2560  ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์
  • วันที่ 7 – 13 ส.ค. 2560 ปรับค่าลงทะเบียนล้าช้า  400 บาท
  • วันที่ 14 – 31 ส.ค. 2560 ปรับค่าลงทะเบียนล้าช้า  1,000 บาท
  • วันที่ 31 ส.ค. 2560  สิ้นสุดการลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 และงดลงทะเบียนเรียนโดยต้องไปชำระค่าลงทะเบียนและเข้าเรียนใหม่เมื่อมีการเปิดเรียนวิชานั้นในจังหวัดนั้น ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนข้ามจังหวัด
  • เมื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วให้นำ Comp code มาลงทะเบียนและออกใบเสร็จรับเงิน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ตามวันและเวลาที่กำหนด

 

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com