กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต นั้น ให้ผู้สมัครคัดเลือกดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสารต่าง ๆ มาแสดงให้คณะกรรมการผู้ทำการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 • ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองสภาฯ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, คำนำหน้านาม. ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด
 • กรณีที่สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อให้นำหลักฐานการชำระเงิน มอบให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์

ปฏิทินการรับสมัคร

 • วันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2560   สอบสัภาษณ์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 • วันพุธที่ 12 ก.ค. 2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
 • วันที่ 21 – 23 ก.ค. 2560   ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
 • วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 • วันที่ 5 – 6 ส.ค. 2560   บรรยายวิชา RAM6003 (บัณฑิตศึกษา)
 • วันที่ 11 – 12 ส.ค. 2560   บรรยายในชั้นเรียน (คณะรัฐศาสตร์)
 • วันที่ 12 – 13 ส.ค. 2560   บรรยายในชั้นเรียน (คณะบริหารธุรกิจ)
 • โทรศัพท์ 034 – 581 090, 034 – 581009
 • LINE ID : ramkanchanaburi
X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com