กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต นั้น ให้ผู้สมัครคัดเลือกดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสารต่าง ๆ มาแสดงให้คณะกรรมการผู้ทำการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 • ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองสภาฯ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, คำนำหน้านาม. ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด
 • กรณีที่สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อให้นำหลักฐานการชำระเงิน มอบให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์

ปฏิทินการรับสมัคร

 • วันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2560   สอบสัภาษณ์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 • วันพุธที่ 12 ก.ค. 2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
 • วันที่ 21 – 23 ก.ค. 2560   ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
 • วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 • วันที่ 5 – 6 ส.ค. 2560   บรรยายวิชา RAM6003 (บัณฑิตศึกษา)
 • วันที่ 11 – 12 ส.ค. 2560   บรรยายในชั้นเรียน (คณะรัฐศาสตร์)
 • วันที่ 12 – 13 ส.ค. 2560   บรรยายในชั้นเรียน (คณะบริหารธุรกิจ)
 • โทรศัพท์ 034 – 581 090, 034 – 581009
 • LINE ID : ramkanchanaburi
X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn