กำหนดการสอบ(แก้ไอ) ประมวลความรู้ (ข้อเขียน)

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วันสอบ (แก้ไอ) ประมวลความรู้ (ข้อเขียน)

  • วันที่ 30 มิ.ย. 2561 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หมวดวิชาพื้นฐาน
  • วันที่ 1 ก.ค. 2561 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หมวดวิชาบังคับ
  • วันที่ 13 ก.ค.2561 ประกาศผลสอบ (แก้ไอ) ประมวลความรู้ (ข้อเขียน)


  กำหนดการสอบประมวลความรู้ (แก้ไอ)
 สอบถามผลสอบ 034 581 090
 ID: ramkanchanaburi
 e-graduate เช็คผลสอบ

Scroll to Top