ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2, ฤดูร้อน 2560

กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมระดับปริญญาตรี
วันที่ 14 – 15 ก.ค. 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

1. นักศึกษาต้องตรวจสอบ ผลการสอบก่อนลงทะเบียนสอบซ่อม โดยให้ลงทะเบียนเฉพาะกระบวนวิชาที่สอบไม่ผ่าน หรือขาดสอบ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปี 2560 เท่านั้น
2. ให้ลงทะเบียน ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ห้ามลงทะเบียนทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์เน็ต
3. ลงทะเบียน ได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าสอบซ้ำซ้อนโดย ไม่ต้องเขียนคำร้อง
4. กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ไปแล้ว มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งไม่มีการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาด้วย

วันสอบซ่อม
วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 25 – 26 ส.ค.2561
วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 1 – 2 ก.ย.2561

วิธีการลงทะเบียนดังนี้

  • สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)
  • สมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค
  • บัตรประจาตัวนักศึกษา
  • หรือใช้แบบ ม.ร.34 ขอรับได้ในวันลงทะเบียน

สถานที่สอบซ่อม คือ ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 27 แห่ง

  • ภาคเหนือ : ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, แพร่ และ น่าน
  • ภาคกลาง : ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย, อุทัยธานี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, กาญจนบุรี และ นครปฐม
  • ภาคตะวันออก : ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์สอบจังหวัดอำนาจเจริญ, นครพนม, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์ และ อุดรธานี
  • ภาคใต้ : ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, ตรังและ พังงา

ค่าธรรมเนียมภาคซ่อม
ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 25 บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบ วิชาละ 60 บาท

ไฟล์แนบ
 คู่มือลงทะเบียน
 ตารางสอบ

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com