ม.รามฯ ประกาศหลักเกณฑ์การขยายเวลาการศึกษาฯ

ม.รามฯ ประกาศหลักเกณฑ์การขยายเวลาการศึกษาฯ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1 ให้ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาแต่ละระดับกรศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างๆ ในปีการศึกษา 2569 ดังนี้

1.1 ปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 8 (รหัสประจำตัว 57)
1.2 ปริญญาตรี ๕ ปี เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 10 (รหัสประจำตัว 55)
1.3 ปริญญาตรี ๖ ปี เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 12 (รหัสประจำตัว 53)
1.4 ปริญญาโท เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 (รหัสประจำตัว 60)
1.5 ปริญญาเอก (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
ในชั้นปีที่ 6 (รหัสประจำตัว 59) รวมทั้งนักศึกษาเทียบโอนระดับปริญญาเอก ที่ครบระยะเวลาการศึกษา ในปีการศึกษา 2564#Label

ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีสิทธิ์ขยายระยะเวลาการศึกษาได้อัตโนมัติ โดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ใช้สิทธิขยายระยะเวลาการศึกษา ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนเริ่มภาคการศึกษา

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn