แจ้งจบการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาชั้นปริญญาโท

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้

เอกสารประกอบดังนี้

 • คำร้องของแจ้งจบการศึกษา
 • ใบตรวจสอบผลการเรียน พิมพ์จากเว็บไซต์ www.e-regis.ru.ac.th/egraduate
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 • หากภาคไหนที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องแนบสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

2. การขึ้นทะเบียนปริญญาและขอหนังสือสำคัญ

 • กรอกแบบระเบียนบัณฑิต (พร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป)
 • กรอกแบบคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญา (แนบรูปถ่าย 2 รูป)
 • กรอกแบบคำขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
 • ใบแจ้งการชำระเงิน Comp.Code 833 จำนวนเงิน 1,800 บาท
 • แนบซองเปล่าขนาด C4 พร้อมติดแสตมป์ (EMS 40 บาท) ** ห้ามใช้ซองกันกระแทรก

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และหนังสือสำคัญต่างๆ รวมเป็นเงิน 1,800 บาท รายละเอียดดังนี้

 • ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,500 บาท
 • ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาอังกฤษ) 100 บาท
 • แปลทรานสคริป (Transcript ภาษาไทย) 100 บาท
 • หนังสือสำคัญรับรองปริญญา 100 บาท

 

 • ตัวอย่างการสวมชุดครุย
 • ตรวจสอบเลขที่สภาอนุมัติได้ที่ www.e-regis.ru.ac.th/egraduate (เมนู ผลการศึกษา)
 • ตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญได้ที่ http://www.grad.ru.ac.th/idoc/index.php
 • หมายเหตุ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา แต่มีความประสงค์ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ให้เขียนคำร้องพร้อมแนบซองขนาด C4 ติดแสตมป์ (EMS 70 บาท) และเขียนที่อยู่ที่จัดส่งให้ชัดเจน
X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com