สอบแก้ไอ ภาค 2 ปี 2559

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจและคณะรัฐศาสตร์ ประจำภาค 2 ปี 2559 ดังนี้

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00  วิชา BUS6013  BUS6014  BUS6015 BUS7100

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00  วิชา POL6300  POL6303  POL6304  POL6202

Scroll to Top