ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2559

 • ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 18 – 26 เมษายน 2560 (ลงทะเบียน)
 • ลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 (ลงทะเบียน ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี)
 • เริ่มเวลา 08.30 – 16.30 น.
 • สถานที่ ห้องสำนักงานชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

วิธีการลงทะเบียน

 • เลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียน
 • กรอกรายวิชาที่เลือกลงในแบบ (ม.ร.34)
 • ยื่นในเจ้าหน้าที่ ที่ช่องลงทะเบียน
 • ชำระค่าลงทะเบียน รับใบเสร็จและตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน

 • กระบวนวิชาที่จะลงทะเบียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร
 • ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่วนในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 30 หน่ยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

การบรรยาย

 • เทปบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม วันที่ 4 – 31  พฤษภาคม 2560
 • ภาคฤดูร้อนไม่มีบรรยายในชั้นเรียน

 

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com