ลงทะเบียน ภาค 2 ปี 2560 (นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ)

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี
กำหนดเวลาลงทะเบียน วันที่ 4 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2560
ลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
**ลงทะเบียนล่าช้า ปรับวันละ 200 บาท

วิธีการลงทะเบียนเรียน

1. ซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่าย “โครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี” ระบุสั่งจ่ายทั่วประเทศ
การคำนวนเงิน (จำนวน CR. x 800 บาท + ธรรมเนียม + ค่าจัดการสอบไล่)

  • ค่าลงทะเบียนรุ่นที่ 4 (18 Cr. X 800 + 2,500 + 1,250 = 18,150 )
  • ค่าลงทะเบียนรุ่นที่ 5 (19 Cr. X 800 + 2,500 + 1,250 = 18,950 )
  • ค่าลงทะเบียนรุ่นที่ 6 (17 Cr. X 800 + 2,500 + 1,250 = 17,350 )

2. เมื่อซื้อตั๋วแลกเงินแล้ว นำส่งเจ้าหน้าที่ตามช่วงเวลาที่กำหนดพร้อม กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนตารางเรียน ภาค 2 ปี 2560

Scroll to Top