ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาค 2 ปี การศึกษา 2560
ลงทะเบียนวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2560 (ลงทะเบียน ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี)
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ห้องสำนักงานชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน

เลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียน
กรอกรายวิชาที่เลือกลงในแบบ (ม.ร.34)
ยื่นให้เจ้าหน้าที่ ที่ช่องลงทะเบียน
ชำระค่าลงทะเบียน รับใบเสร็จและตรวจสอบความถูกต้อง
นักศึกษา รหัส 53 – 59 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
นักศึกษา รหัส 60 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกันร ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

การบรรยาย
เทปบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม วันที่ 12 ธ.ค.2560 ถึง 9 มี.ค. 2561
บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ วันที่ 16 ธ.ค. 2560 ถึง 18 มี.ค. 2561

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com