กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท​

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 9 – 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดวันลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้ ค่าลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 2

คณะบริหารธุรกิจและคณะรัฐศาสตร์ (เป็นเงิน 14,500 บาท)​

วันที่ 28 ม.ค. 2561 สิ้นสุดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 และงดลงทะเบียนเรียนโดยต้องไปชำระค่าลงทะเบียนและเข้าเรียนใหม่เมื่อมีการเปิดเรียนวิชานั้นในจังหวัดนั้น ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนข้ามจังหวัด

วัน
ชั่งโมง
นาที

ไฟล์แนบ

[download id="270"]
[download id="274"]
[download id="736"]
Scroll to Top