กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท​

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 9 – 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดวันลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้ ค่าลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 2

คณะบริหารธุรกิจและคณะรัฐศาสตร์ (เป็นเงิน 14,500 บาท)​
  • วันที่ 9 - 14 ม.ค. 2561 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์หรือ บัตรเครดิต
  • วันที่ 15 - 21 ม.ค. 2561 ค่าลงทะเบียนบวกค่าปรับล่าช้า 400 บาท
  • วันที่ 22 - 28 ม.ค. 2561 ค่าลงทะเบียนบวกค่าปรับล่าช้า 1,000 บาท

วันที่ 28 ม.ค. 2561 สิ้นสุดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 และงดลงทะเบียนเรียนโดยต้องไปชำระค่าลงทะเบียนและเข้าเรียนใหม่เมื่อมีการเปิดเรียนวิชานั้นในจังหวัดนั้น ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนข้ามจังหวัด

วัน
ชั่งโมง
นาที
X