ลงทะเบียนกรณีพิเศษ

นักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาค 2 ปี 2560

มหาวิทยาลัย เปิดให้นักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ที่ตกค้างกระบวนวิชาต่าง ๆ
ให้มาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่นักศึกษาได้เกรด W หรือวิชาที่ยังไม่ได้เรียน ในวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2561
ณ สาขาวิทยบริการฯ เวลา 09.00 – 16.30 น.

ประกาศลงทะเบียน(กรณีพิเศษ)

Scroll to Top