ลงทะเบียนเรียนภาค 1 ปี 2560

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 • วันที่ 17 – 19  มิ.ย. 2560 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค
 • วันที่ 23 มิ.ย. – 28 ก.ค. 2560 ลงทะเบียนทางไปรษณีย์
 • วันที่ 17 – 31 ส.ค. 2560 ลงทะเบียนทาง INTERNET
 • สถานที่ ห้องสำนักงานชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี
 • เลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียน
 • กรอกรายวิชาที่เลือกลงในแบบ (ม.ร.34)
 • ยื่นในเจ้าหน้าที่ ที่ช่องลงทะเบียน
 • ชำระค่าลงทะเบียน รับใบเสร็จและตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน

 • กระบวนวิชาที่จะลงทะเบียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร
 • ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 30 หน่ยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

การเรียนการสอน

 • วันที่ 4 ก.ค. – 25 ก.ย. 2560  เริ่มบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม
 • วันที่ 8 ก.ค. – 15 ต.ค. 2560   เริ่มบรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

 

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com