กำหนดการซ้อมรับปริญญา รุ่นที่ 42

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย”

เตรียมความพร้อมสำหรับพิธีรับพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (รุ่นที่ 42)

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560

  • 07.00 – 08.20 น.    ลงทะเบียนและถ่ายภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย บริเวณที่จัดไว้ให้
  • 08.20 – 08.30 น.    ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมกันที่ ชั้น 3 ห้อง 132
  • 08.30 – 09.00 น.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา และแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  • 09.00 – 09.30 น.    ดูบันทึกวีดีโอ แนะนำการฝึกซ้อมจากสถานที่จริง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • 09.30 – 11.00 น.     เริ่มฝึกซ้อมตามลำดับ โดยคณะกรรมการฝึกซ้อม
  • 11.00 – 12.00 น.     ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ด้านหน้าอาคาร
  • 12.00 น.                เสร็จพิธี
  • กำหนดการนี้ อาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การแต่งกาย

  • ข้าราชการ  ชุดปกติขาว/ ตามต้นสังกัด สวมครุยวิทยฐานะ
  • นักศึกษาทั่วไป   ชุดนักศึกษา สวมครุยวิทยฐานะ (นักศึกษาชาย ผูกไทลายชลอม)

 

Scroll to Top