ประกาศทุนเรียนดี

ทุนเรียนดี 5A

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กำหนดไว้ว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเรียนในภาคปกติ และมีผลการสอบอักษรระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด และผลการสอบอักษรคะแนน A นั้น ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต นั้น

ปรากฎว่าในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาส่วนภูมิภาค อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดีตามระเบียบข้างต้น นักศึกษาจำนวน 33 ราย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ ไม่รวมค่าปรับในการลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามกำหนด และค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn