กำหนดการรับบัตรนักศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 61 (ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2561) *เฉพาะนักศึกษาที่เลือกศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จะนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาบริการแจกให้นักศึกษา

ในวันที่ 10 พ.ย. 2561
(หลังจากวันเวลาที่กำหนด นักศึกษาสามารถไปติดต่อรับบัตรได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2561)

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงคือ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน

นักศึกษารหัสอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : ramkanchanaburi

Scroll to Top