ลงทะเบียนกรณีพิเศษ

มหาวิทยาลัย เปิดให้นักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ที่ตกค้างกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้มาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่นักศึกษาได้เกรด W หรือวิชาที่ยังไม่ได้เรียน ในวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2561

kan

March 21, 2018
1 2 3
X